Meldpunt zwarte lijsten van de Belastingdienst

x

Hieronder kunt u een vragenlijst invullen. Als u begint met het invullen van de vragenlijst zullen vervolgvragen tevoorschijn komen. U bent ongeveer 3 minuten kwijt met het invullen van de vragen.

Als u (momenteel) niet een bericht heeft gekregen van de Belastingdienst, maar u wel een vermoeden heeft, dan kunt u deze vragenlijst verder invullen. Als u ook geen vermoeden heeft dat u op de zwarte lijst van de Belastingdienst staat, dan kunt u uw de actie steunen op doemee.sp.nl/belastingdienst .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meldpunt zwarte lijst van de Belastingdienst

Meldpunt zwarte lijsten van de Belastingdienst

Honderdduizenden Nederlanders staan op een zwarte lijst van de Belastingdienst. Mogelijk heeft u ook een brief ontvangen waarin de Belastingdienst meldt dat u hier ook op staat. De Belastingdienst moet deze brief aan u sturen omdat een voorstel van de SP in de Tweede Kamer is aangenomen dat regelt dat iedereen die op een zwarte lijst staat of stond hierover geïnformeerd moet worden.

Wij zijn een meldpunt gestart omdat wij willen weten hoe er geselecteerd is en wat de gevolgen zijn geweest voor de mensen die op de zwarte lijst staan. Want mensen zomaar op zwarte lijsten zetten kan niet! Helpt u mee?

Ik wil een melding doen

 

 

Waarom sta ik op deze lijst?

De reden dat u op deze lijst staat is soms te raden, maar vaak ook niet. En de realiteit is dat wij ook nog niet precies weten waarom mensen geselecteerd zijn. Soms is het afkomst, maar wonen op een verkeerde postcode kon al voldoende zijn.

Vaak werden mensen automatisch op de Fraude Signalerings Voorziening (FSV) of andere lijsten gezet. Zonder aan te tonen dat er ook daadwerkelijk sprake van fraude was. De gevolgen hiervan hebben we bij het toeslagenschandaal gezien. Maar niet iedereen is zo diep in de ellende gestort als de ouders en kinderen van het toeslagenschandaal.

Wel heeft u mogelijk, zonder dat u het wist, extra controles gehad en heeft u andere toeslagen, zoals de zorgtoeslag, terug moeten betalen. Misschien heeft u helemaal geen directe gevolgen ondervonden van een plek op de zwarte lijst van de Belastingdienst.