Strijd mee voor de zorg

x

Ik steun deze actie en blijf graag op de hoogte!

Strijd mee voor de zorg

Strijd mee voor de zorg

Juist nu hebben we goede zorg nodig. Onder het kabinet Rutte 4 wordt onze zorg nog verder uitgekleed. Dit kan niet.

Wij willen:

  • Goede zorg voor iedereen die dat nodig heeft. In plaats van korten, moeten we nu juist extra investeren.
  • De zorg is geen markt. We kiezen voor samenwerking in plaats van marktwerking en bureaucratie.
  • Een betere waardering voor zorgverleners. Ze verdienen meer dan applaus. Er moeten meer zorgverleners bij.

Red onze zorg, strijd mee!

Ik steun deze actie

 

Al voordat iemand van corona had gehoord, stond onze zorg onder druk. De verzorgingshuizen moesten hun deuren sluiten, op de thuiszorg werd bezuinigd, tienduizenden zorgverleners zijn ontslagen en IC-afdelingen, eerstehulpposten en complete ziekenhuizen verdwenen onder de kabinetten Rutte.

Hierdoor werd de werkdruk voor zorgmedewerkers steeds hoger, moesten mensen die zorg nodig hebben een torenhoog eigen risico betalen en doordat ze van onze zorg een markt maken wordt veel tijd en geld verspild en kiezen zorgverleners ervoor om de zorg te verlaten. Deze problemen zijn nog duidelijker geworden door de coronacrisis. Het uitkleden van onze zorg, leidt tot grote problemen waardoor onze zorg snel overloopt en de hele samenleving hieronder lijdt.
 
Iedereen ziet nu dus dat we extra moeten investeren in onze zorg. Toch? Helaas. Het kabinet Rutte 4 wil op de zorg gaan korten.

Ze roepen dat er meer geld naar de zorg gaat, maar dit is omdat we met steeds meer inwoners zijn en steeds ouder worden. Uiteindelijk blijft er door de plannen van Rutte 4 per persoon minder geld voor de zorg over. En de tekorten zijn nu al zo groot. Ze doen niets om de markt en bureaucratie uit de zorg te halen. Terwijl hierdoor juist zoveel geld en tijd bespaard kan worden!

Heel Nederland applaudisseerde voor zorgmedewerkers, maar uiteindelijk kregen ze er -na veel acties- maar een beetje salaris bij. De komende jaren trekt dit kabinet geen cent extra uit voor meer waardering voor zorgverleners. Dit is niet alleen asociaal, maar ook onverantwoord gezien de grote personeelstekorten in de zorg. We zien nu in de coronacrisis hoe de hele samenleving de gevolgen voelt als we wel IC-bedden hebben, maar geen verpleegkundigen. Onze zorgverleners verdienen meer waardering dan dit. Onze zorgcapaciteit moeten we uitbreiden om in de toekomst voorbereid te zijn op pandemieën.
 
Wij roepen het kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie op deze ondoordachte plannen terug te draaien.

Ik steun deze actie