Teken de petitie: Tijd voor eerlijke volkshuisvesting

x

Ik teken de petitie en blijf op de hoogte van acties tegen de huurverhoging.​

Vestia

Stop de huurverhoging

Teken de petitie: Tijd voor eerlijke volkshuisvesting

Al jarenlang zijn huurders van Vestia de dupe van een derivatenschandaal veroorzaakt door de top van de corporatie. Met andere woorden: Er is gegokt met het geld van huurders. De problemen bij deze megacorporatie zijn nog steeds niet opgelost. Er is opnieuw financiële steun nodig van andere corporaties, en dus dreigen de huurders weer de rekening van de problemen te moeten betalen. Wij gaan daarom niet akkoord met het huidige ‘reddingsplan’ voor Vestia. Vestia zelf moet niet gered worden, maar huurders moeten wel worden gered van Vestia. Het is tijd voor eerlijke volkshuisvesting.

Wij willen:

  1. Een huurbevriezing voor alle Vestia huurders

    0% is genoeg. De verhouding tussen prijs en kwaliteit van de woningen is al tijden zoek. Vestia huurders hebben al jaren te maken met bizarre huurprijsstijgingen. Daar moet nu een einde aan komen.

  2. Dat al het achterstallig onderhoud wordt ingepland en uitgevoerd

    Veel Vestia huurders hebben te maken met ernstig achterstallig onderhoud, schimmel, tocht en vochtschade. Deze problemen moeten met spoed worden opgelost. Iedereen verdient een goed en gezond huis.

  3. Meer zeggenschap voor huurders

    Huurders betalen zich blauw, maar hebben te weinig te zeggen. Wij willen dat huurders inspraak krijgen op het gebied van onderhoud, verduurzaming, renovaties en huurverhogingen.

Alleen op deze manier kan Vestia, nu bekend als symbool voor rot en schimmel in ons volkshuisvestingsysteem, bijdragen aan een eerlijke en hoopvolle ontwikkeling voor huurders.

Teken de petitie

 

Op 1 juli verhoogden de verhuurders en minister Ollongren de huren opnieuw. Dit terwijl er in de Eerste Kamer meerdere aangenomen voorstellen van de SP lagen om de huren te bevriezen. Miljoenen huurders hebben inmiddels gemerkt dat de minister dit aan haar laars lapte en huurders in de kou liet staan.

De huurexplosie komt niet uit de lucht vallen: particuliere verhuurders maximaliseren hun winsten en huurders van corporaties betalen nog steeds voor de redding van de banken in de crisis van 2008. Toen werd de ‘verhuurderheffing’ ingevoerd om de schatkist te vullen. Sindsdien betaalden zij meer dan 11 miljard euro. Nu zitten we in een wooncrisis: een goed en betaalbaar huis is steeds lastiger te vinden.

Vorig jaar voerden tientallen SP afdelingen, samen met duizenden huurders, al actie tegen deze huurverhoging. Ondanks dat er wel een huurverhoging kwam waren deze acties niet zinloos. Een aantal corporaties besloten onder druk van huurders om de huren niet of minder hard te verhogen, en ook andere politieke partijen en de minister zijn aan het bewegen. Het onderwerp staat hoog op de politieke agenda en zelfs de rechtse partijen erkennen ondertussen dat er een probleem is met de hoge huren. De markt is niet langer heilig en onze alternatieven voor genoeg betaalbare en duurzame woningen worden steeds breder gedragen.

Maar we zijn er nog niet. We kunnen onze volkshuisvesting anders organiseren. Overal in Nederland staan huurders samen op voor het recht op een betaalbaar huis, voor huizen van goede kwaliteit, voor een lagere energierekening, voor echte zeggenschap en voor veiligheid, voorzieningen en groen in de buurt. Om dit te winnen, moeten we groeien. Jij bent nodig.

Betrokken SP'ers

Sandra Beckerman

Woordvoerder Wonen, Buurten en Leefbaarheid, Krimp en Energie