Stop wapenexport

x

Ik steun deze actie en blijf graag op de hoogte!

Stop wapenexport

Stop wapenexport

In 2020 werd wereldwijd bijna 2.000 miljard dollar aan militaire uitgaven gedaan. Met dat bedrag zouden we de extreme armoede in de wereld tenminste 4 keer op kunnen lossen. En dan nog iets: Nederland speelt een gigantische rol in de internationale wapenhandel. 

Van de 10 grootste wapenproducten in de wereld zitten er 6 in ons land. Soms alleen met een brievenbus om zo belasting te ontwijken. Van elke twee euro die wereldwijd wordt verdiend met wapenproductie, loopt er één via een financiële constructie door Nederland. 

Ook wapens of onderdelen van wapens worden hier geproduceerd en over de hele wereld verkocht. Via andere landen komen deze ook bij foute regimes terecht.

De SP wil een einde maken aan de grote rol van Nederland in de wapenhandel. Deze duizelingwekkende bedragen kunnen we beter besteden aan het aanpakken van armoede en ongelijkheid.

Wat wij willen:

  • Er moeten strengere regels komen voor wapenexporten. Geen wapens naar landen waar mensenrechten worden geschonden.
  • We pakken de belastingconstructies van wapenbedrijven aan. Nederland is nu een belastingparadijs en daarmee helpen we de wapenindustrie aan dikke winsten.
  • Een einde aan de permante oorlog. Al decennialang worden we van de ene in de andere oorlog gestort. Wapenbedrijven maken dikke winsten, maar de vrede komt niet dichterbij.

Ik steun deze actie

 

Atlas van de macht: De wapenindustrie in beeld

Op de Vredesdag 2021 presenteerde de SP de Atlas van de macht van de wapenindustrie. Deze publicatie gaat over de politieke en economische belangen die militaire uitgaven opjagen. Wat je uitgeeft aan wapens kun je immers niet uitgeven aan het bestrijden van extreme armoede. De Amerikaanse president Eisenhower zei dan ook: 'Elk wapen dat wordt gemaakt, elk marineschip dat van stapel loopt, elke raket die wordt afgeschoten is uiteindelijk diefstal van wie honger heeft en geen eten krijgt, wie het koud heeft en geen kleren krijgt.'

In de wereldwijde bewapeningseconomie speelt Nederland een grote rol, zeker gezien de omvang van ons kleine land. De militaire uitgaven stijgen enorm, maar de wereld wordt er niet veiliger van. Daarom leggen wij de economie van de permanente oorlog bloot en doen voorstellen om een einde aan deze escalatie te maken. Want zeg nou zelf, die 2.000 miljard dollar per jaar geven we toch liever niet aan vernietiging uit?

Lees de Atlas van de macht