Stop de huurverhogers

Stop de huurverhogers!

Middenin de coronacrisis besloten verhuurders en minister Ollongren de grootste huurstijging in zes jaar tijd door te voeren. Ze helpen wel de multinationals in deze crisis, maar laten huurders in de kou staan.

Het CDA, de ChristenUnie en D66 hebben mooie woorden over het bestrijden van de wooncrisis, maar steunen intussen huurverhogers. Daar moet een eind aan komen. Samen kunnen we de huurverhoging van 2020 terugdraaien en de komende huurverhoging stoppen.

Heb je eerder al een mail gestuurd? Doe dit dan nu nog een keer! We zijn er namelijk bijna: er is nog maar 1 stem nodig voor huurbevriezing. We moeten de druk dus nóg hoger opvoeren.


Dit kun jij doen

Houd ze aan hun mooie woorden

Stuur de partijen een e-mail. We hebben een voorbeeldtekst klaargezet. Die kun je aanpassen. Laat de onderwerpregel van de mail leeg, of verzin er zelf eentje, dan worden onze mails niet zomaar weggefilterd. Je kunt ook een Twitter-bericht naar de woordvoerder wonen sturen.

CDA

Tweede Kamerlid: Julius Terpstra

Wat hij zegt: ‘We hebben in Nederland een grote wooncrisis, er wordt veel te weinig gebouwd en veel te weinig betaalbaar gebouwd. Daarom zal er weer volkshuisvestingbeleid moeten komen en zullen we het bouwen van woningen niet alleen maar aan de markt moeten overlaten’
- Pieter Heerma (Fractievoorzitter)

Wat hij doet: Steunt de hoogste huurverhoging in 6 jaar tijd. Stemt tegen het voorstel om de huren te bevriezen in coronatijd.

Voorbeeld-mail bekijken

Christen-Unie

Tweede Kamerlid: Carla Dik-Faber

 

Wat ze zegt: ‘Verzoekt de regering, een moreel beroep te doen op woningcorporaties om de voorgenomen huurverhoging uit te stellen’
- Motie Carla Dik-Faber

 

Wat ze doet: Steunt de hoogste huurverhoging in 6 jaar tijd. Stemt tegen het voorstel om de huren te bevriezen in coronatijd.

Voorbeeld-mail bekijken

D66

Tweede Kamerlid: Jessica van Eijs

Wat ze zegt: ‘Huisvesting is een fundamenteel recht en een publieke taak. Daarom zorgen we voor meer betaalbare huurwoningen. Meer bouwen lost de problemen op de korte termijn niet op. Daarom nemen we maatregelen om excessieve prijsstijgingen en andere uitwassen te voorkomen. We pakken malafide verhuurders aan.’
- Verkiezingsprogramma 2021

Wat ze doet: Steunt de hoogste huurverhoging in 6 jaar tijd. Stemt tegen het voorstel om de huren te bevriezen in coronatijd.

Voorbeeld-mail bekijken

Aan: j.terpstra@tweedekamer.nl

Kopie: p.heerma@tweedekamer.nl

BCC: stopdehuurverhogers@sp.nl

Geachte meneer Terpstra,

Het CDA spreekt terecht over dat er te weinig en te weinig betaalbaar gebouwd wordt. Ook voor zittende huurders rijzen de huurkosten de pan uit. De huren zijn ook dit jaar weer hard gestegen, en dat in een tijd waarin veel mensen in grote onzekerheid leven en een goede en betaalbare woning extra hard nodig is. Maar ook voor de coronacrisis had de helft van de huurders al moeite om rond te komen.

Het is hoog tijd dat we een eind maken aan de alsmaar stijgende huren. De meerderheid van uw achterban heeft in onderzoek van I&O research aangegeven ook voor een huurstop te zijn (zie: https://sp.nl/rapport/2020/io-research-onderzoek-woningmarkt-huren-en-huurverhoging).

Wij rekenen er daarom op dat u samen met uw partij daad bij het woord voegt en huurders zal steunen. Stem voor een huurbevriezing en kom in verzet tegen de huurverhoging van 2021.

U kunt het verschil maken!
Alvast hartelijk dank voor uw steun.

 

Aan: c.dik@tweedekamer.nl

CC: g.segers@tweedekamer.nl

BCC: stopdehuurverhogers@sp.nl

Geachte mevrouw Dik-Faber,

U heeft in april van dit jaar een motie voorgesteld die de regering verzocht een moreel beroep te doen op woningcorporaties om de voorgenomen huurverhoging uit te stellen. Helaas heeft dit morele appèl niet geholpen. De huren zijn ook dit jaar weer hard gestegen, en dat in een tijd waarin veel mensen in grote onzekerheid leven en een goede en betaalbare woning extra hard nodig is. Maar ook voor de coronacrisis had de helft van de huurders al moeite om rond te komen.

Het is hoog tijd dat we een eind maken aan de alsmaar stijgende huren. De meerderheid van uw achterban heeft in onderzoek van I&O research aangegeven ook voor een huurstop te zijn (zie: https://sp.nl/rapport/2020/io-research-onderzoek-woningmarkt-huren-en-huurverhoging).

Wij rekenen er daarom op dat u samen met uw partij daad bij het woord voegt en huurders zal steunen. Stem voor een huurbevriezing en kom in verzet tegen de huurverhoging van 2021.

U kunt het verschil maken.
Alvast hartelijk dank voor uw steun!

 

Aan: j.veijs@tweedekamer.nl

Kopie aan: r.jetten@tweedekamer.nl

BCC: stopdehuurverhogers@sp.nl

Geachte mevrouw van Eijs,

In het conceptverkiezingsprogramma van D66 staat: ‘huisvesting is een fundamenteel recht en een publieke taak. Daarom zorgen we voor meer betaalbare huurwoningen’. Wij zijn erg blij met deze mooie woorden.

De huren zijn ook dit jaar namelijk weer hard gestegen, en dat in een tijd waarin veel mensen in grote onzekerheid leven en een goede en betaalbare woning extra hard nodig is. Maar ook voor de coronacrisis had de helft van de huurders al moeite om rond te komen.

Het is hoog tijd dat we een eind maken aan de alsmaar stijgende huren. Maar liefst 43% procent van uw achterban heeft in een onderzoek van I&O research aangegeven dat het niet uitvoeren van de moties Kox over een huurstop in de Eerste Kamer onacceptabel is en maar liefst 70% van de D66 achterban vindt dat het kabinet te weinig doet aan de problemen op de woningmarkt (zie: https://sp.nl/rapport/2020/io-research-onderzoek-woningmarkt-huren-en-huurverhoging).

Wij rekenen er daarom op dat u samen met uw partij daad bij het woord voegt en huurders zal steunen. Stem voor een huurbevriezing en kom in verzet tegen de huurverhoging van 2021.

 

U kunt het verschil maken.

Alvast hartelijk dank voor uw steun!