Wie is jouw Rooie Reus voor 2019?

x

Rooie Reus 2019

Aan jou de keuze...

Wie is jouw Rooie Reus voor 2019?

Elk jaar looft de SP de Rooie Reus-prijs uit, bestemd voor een persoon of een groep die strijdt tegen groot of klein maatschappelijk onrecht en voor een betere samenleving.

Doorzettingsvermogen en creativiteit tellen zwaar mee bij de beoordeling van kandidaten door een jury, die ook oog heeft voor de belangeloosheid en voor de bereidheid je voor anderen in te zetten. Dat is allemaal in de geest van de historische ‘Rooie Reus’ Dirk de Vroome (1925 - 1986) die in de tweede helft van de 20ste eeuw een ware schrik was voor arrogante autoriteiten en een helpende hand voor mensen in nood.

Dit jaar nomineert de Rooie Reus-jury, op basis van aangedragen kandidaten, de volgende drie groepen voor de Rooie Reus-prijs 2019:

  • Earth Strike, basisbeweging voor onmiddellijke klimaatactie door overheden en bedrijven
  • Follow the money, Platform voor onderzoeksjournalistiek in dienst van de samenleving
  • Leraren in actie, vakbond voor en door leraren in voortgezet en primair onderwijs

Aan jou de keuze wie de uiteindelijke Rooie Reus van 2019 wordt. Breng je stem uit, en toon je respect voor alle dappere strijders tegen groot en klein maatschappelijk onrecht en voor een betere samenleving!

Stem nu

Of lees de jury-rapporten over de genomineerden:

Earth Strike

is een frisse, jonge internationale klimaatbeweging, die vindt dat overheden en bedrijven niet genoeg doen om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graden te houden. Om overheden en de industrie tot luisteren te dwingen, organiseert Earth Strike, vaak in samenwerking met anderen, allerhande vormen van protest en verzet. Ook in Nederland is Earth Strike actief, sinds begin van dit jaar. De aftrap was op 15 januari 2019 toen er in Groningen 120 mensen de straat op gingen en in Nijmegen 80 en in Amsterdam 300, om te laten zien dat ze het gehannes met klimaatcijfers niet langer wensten te pikken. ‘Nú actie!’ is de boodschap onder het nieuwe banier van Earth Strike Nederland, in de wetenschap dat de klimaatstrijd een internationale strijd is. Earth Strike is ook actief in  onder meer Australië, Noord-Amerika, Groot-Brittannië, Duitsland, Polen en Zweden. Wereldwijd gaan miljoenen mensen in 2019 op de een of andere manier in klimaatstaking om een einde te eisen aan het tijdperk van klimaatontwrichting en vervuiling. Op 27 september lopen in Den Haag 35.000 mensen, veelal jong maar heel wat ook ouder, te hoop voor een rechtvaardige en leefbare planeet. Natuurlijk is Earth Strike ook van de partij bij dit enorme evenement. Maar Earth Strike is ook actief andere evenementen, zoals ‘Fridays for future’ (de beweging die geïnspireerd wordt door de nu wereldberoemde scholier Greta Thunberg, die eerder uit protest drie weken lang voor het Zweedse parlement zat om aandacht te krijgen voor de klimaat-nood). 

Met haar frisse en onconventionele aanpak is Earth Strike een aanwinst in de nationale en internationale klimaatstrijd. Meer informatie: www.earthstrike.nl

Follow the money

wordt tien jaar terug opgericht door Eric Smit, Mark Koster en Arne van der Wal. Hun doel: onderzoek doen naar mensen, organisaties en systemen die zich, vooral financieel-economisch, misdragen of de samenleving zwaar benadelen. De gekozen naam verwijst naar de film ‘All the President’s Men’ over het Watergateschandaal. Het platform werkt met freelance onderzoeksjournalisten en losse columnisten en neemt deel aan internationale onderzoeksprojecten zoals naar de CumEx-Files en fraude in het voetbal. Follow the money krijgt bij zijn start een subsidie van het Stimuleringsfonds voor de journalistiek maar wordt sinds vijf jaar gefinancierd door lidmaatschappen en giften van charitatieve instellingen en personen. De journalisten van Follow de money Het door Follow the money geleverde journalistieke werk roept grote bewondering en waardering op en inspireert in bredere zin  journalisten door onderzoek aan waarheidsvinding te doen in dienst van de samenleving. Journalisten van FTM werden al beloond met verschillende prijzen, waaronder De Tegel (onderzoek naar slib en derivaten), de Loep (onderzoek naar ICT, het zwarte gat van Amsterdam), VOJN Awards (over de achterkamertjesdeal van zorgorganisatie Sensire en over de zaak Henry Keizer).

Follow the money is inmiddels een journalistiek begrip geworden en stelt zich met haar onthullende onderzoeken daadwerkelijk in dienst van de samenleving. 

Meer informatie: www.ftm.nl

Leraren in Actie 

is een kleine, strijdbare alternatieve vakbond voor en door leraren, die al jarenlang ijvert voor beter onderwijs en betere salarissen in het voortgezet en primair onderwijs. Als luis in de pels van de grote onderwijsbonden draagt LIA bij aan het groeiend verzet van leraren tegen het tekortschietende onderwijsbeleid van opeenvolgende regeringen. Samen met de actiegroep PO in Actie liep LIA twee jaar terug voorop bij de onderwijsacties in 2017. Voor die strijdlust werd PO in Actie genomineerd voor de Rooie Reusprijs 2018. Dit keer dragen we Leraren in Actie voor, vanwege zijn strijdlustige en standvastige opstelling, die er dit jaar in grote mate aan bijdroeg dat de grote onderwijsstaking van 6 november j.l. alsnog doorgang vond. Aanvankelijk hadden de grote onderwijsbonden zonder raadpleging van de achterban ingestemd had met een voorstel van Onderwijsminister Slob. LIA begreep veel beter wat er leeft in onderwijsland en gaf het akkoord meteen een dikke onvoldoende. Net als tienduizenden leraren in het hele land. Mede dankzij de onverzettelijkheid van Leraren in Actie draaiden de grote onderwijsbonden hun steun aan het onderwijsakkoord terug en riepen alsnog, met Leraren in Actie,  op tot deelname aan de staking. Daardoor kwamen op 6 november in het hele land tienduizenden leraren in actie,  op manifestaties in Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Leeuwarden. Tegen het grote onrecht van een tekortschietend onderwijsbeleid, en voor betere salarissen voor de mensen die onze kinderen en jongeren opleiden. Voor het lef om door te zetten op momenten dan anderen lijken af te haken, verdient 'Leraren in Actie' een grote pluim.

Meer informatie: www.lerareninactie.nl

Stem nu