Pensioenmisstanden Meldpunt

De invoering van de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen zal tot veel problemen leiden. Wordt uw pensioen niet goed omgezet of verlaagd, is er een fout met de administratie, communiceert het pensioenfonds onduidelijk of onjuist over de overgang naar het nieuwe stelsel, bent u een fout tegengekomen, reageert uw pensioenfonds niet goed op klachten, of ervaart u een ander probleem met uw pensioen en het nieuwe pensioenstelsel? Meld het dan hier. 

We hebben gestreden om invoering van het casinopensioen te voorkomen, maar de wet is helaas aangenomen door de VVD, D66, CDA, ChristenUnie, Volt, SGP, GroenLinks en de PvdA. De strijd voor een rechtvaardig pensioen gaat door. Met dit meldpunt kunt u pensioenmisstanden melden zodat we precies weten waar het mis gaat met de invoering van de nieuwe pensioenwet. Hiermee kunnen we problemen blootleggen die veel mensen raken en hier politiek actie op ondernemen om dit op te lossen. 
 

Doe uw melding!