Enquête Openbaar Vervoer

Als u hier uw contactgegevens invult houden we u op de hoogte van de uitkomsten van de enquête.

Vragen

(meerdere antwoorden mogelijk)

4. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen?

1: Helemaal eens, 2: Eens, 3: Neutraal, 4: Oneens, 5: Helemaal oneens, 6: Geen mening