Ons geld terug!

Nederland is een belastingparadijs. Multinationals gebruiken Nederland om zo min mogelijk belasting te betalen. Honderden miljarden sluizen deze bedrijven jaarlijks door ons land. Ook Nederland loopt naar schatting jaarlijks 10 miljard mis door belastingontwijking en –ontduiking, door zowel vermogenden als multinationals. Nu wil het kabinet ook nog eens buitenlandse beleggers en overheden 1,4 miljard cadeau doen door de dividendbelasting af te schaffen. Het is tijd dat deze grote bedrijven normaal belasting gaan betalen. Het is tijd om mensen boven multinationals te stellen. Samen maken we een einde aan het belastingparadijs.

Wij willen ons geld terug:

  • Een einde aan de belastingdeals met multinationals.

  • We stoppen de schimmige constructies. Aan trustkantoren die vennootschappen beheren die niets bijdragen hebben we niks. Vermogenden die hun vermogen of bezit in het buitenland stallen moeten bewijzen dat de buitenlandconstructie nodig is.

  • We starten geen belastingoorlog. We geven geen cadeau aan buitenlandse beleggers maar handhaven de dividendbelasting en verlagen niet de vennootschapsbelasting.

Toelichting

De lokale bakker, de eigenaar van de snackbar en jijzelf. Allemaal betalen we netjes onze belasting. En dat is maar goed ook. Zo betalen we samen onze zorg, de straatverlichting en onze politieagenten.

Maar een machtige elite van miljonairs en multinationals doet dit niet. Zij sluizen hun inkomen of vermogen het land uit zodat ze geen belasting hoeven te betalen. Niet hier en niet in andere landen. Dit soort vieze trucjes wordt door foute politici in stand gehouden. Op uw kosten. Want als zij mínder betalen, betalen u en alle andere Nederlanders méér. Dat pikken we niet:

Zie ook: