MilieuAlarmteam

x

Al uw gegevens worden zorgvuldig bewaard. Nooit zullen we uw persoonsgegevens zonder uw uitdrukkelijk toestemming gebruiken. Meldingen mag u ook anoniem doen.

 

Het SP-MilieuAlarmteam inschakelen?

MilieuAlarmteam

Is er gevaarlijk afval bij u in de buurt geloosd? Weet u van bedrijven die de kantjes van de milieuregels eraf lopen? Het SP-MilieuAlarmteam is er voor u!

Er zijn veel bedrijven in Nederland die, om de kosten te drukken, graag een loopje nemen met ons milieu. Het gevolg? Schade aan de gezondheid van mensen en dieren.

Dat moet veranderen. Maar dat kunnen wij niet zonder u! Heeft u een milieumelding? Doe dat gauw bij het SP-MilieuAlarmteam en wij zullen het politiek aankaarten. Maar waar nodig zullen we ook actie ondernemen om uw milieumelding aan te pakken!

Doe een melding!

 

Vervuiling in Nederland

Eerder al legde het SP-MilieuAlarmteam de gevaren van asbest bloot en zorgden we ervoor dat gebruik van asbest nu verboden is. Vele chloor- en ammoniaktreinen mogen nu niet meer door bewoond gebied rijden. Smerige illegale vuilstorten werden door ons opgespoord. Maar kent Nederland dan nu geen milieuschandalen meer? Helaas niet.

Nederland is een internationaal doorvoerland voor allerlei soorten gevaarlijk afval. Zo worden er massaal chemische reststoffen gemengd met stookolie voor schepen. Die schepen varen van en naar Rotterdam en de zee blaast de lucht naar het binnenland. Daardoor wordt onze lucht vervuild met schadelijke zware metalen.

Maar ook Nederlandse bedrijven kunnen er wat van. Zo kwam er in 2015 nog 25 ton aan gevaarlijke stoffen vrij bij Shell in Moerdijk. Het duurde twee maanden voordat het lek werd gedicht, maar de stof die vrij kwam is zeer gevaarlijk en kan kanker veroorzaken. Ook wordt er nog veel gesjoemeld met vervuilde grond en slib. Hele woonwijken zijn gebouwd op grond vervuild met zware metalen. Op onze rivieren ontgassen dagelijks schepen gevaarlijke reststoffen. Dat is voor de rederijen veel goedkoper dan ontgassen bij een speciale installatie. 

Een goede inspectie is hard nodig

Ondertussen is er in de afgelopen jaren flink bezuinigd op de inspecties van de overheid. Zij zouden bedrijven in de gaten moeten houden, maar door een tekort aan geld, tijd en mensen kunnen zij de gevaren niet bijbenen. Het gesjoemel met ons milieu moet stoppen. Daarom moet er gauw meer geld vrij worden gemaakt voor een goede inspectie die foute bedrijven op kan sporen en hard aan kan pakken.

Doe een melding!