Oproep: Tijd voor een eerlijk inkomen

x

Ik steun deze oproep:

Tijd voor een eerlijk inkomen

Oproep: Tijd voor een eerlijk inkomen

Nadat de winsten van bedrijven al jaren exploderen, is het de hoogste tijd dat mensen ook een eerlijk inkomen krijgen. Er ligt nu een unieke kans om dat mogelijk te maken. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer zegt namelijk het minimumloon te willen verhogen. Maar woorden zijn natuurlijk nog geen daden, vandaar deze oproep.

De SP wil een minimumloon van 14 euro per uur. Daarmee stijgen de laagste lonen, maar ook de lonen daarboven stijgen mee, net als de inkomens van mensen met een AOW en een uitkering. Dat is ook hard nodig om een jarenlange achterstand in te halen. Wij roepen die andere partijen nu op: maak een eerste stap. Verhoog het minimumloon nu al met in ieder geval tien procent.

De afgelopen jaren is het aantal miljonairs gegroeid, maar ook het aantal mensen dat in armoede leeft. Deze tweedeling is niet eerlijk. En ook niet nodig, als we dat wat we hebben eerlijker verdelen.

Ben je het met ons eens? Doe dan ook mee! Teken deze oproep en help mee om de kandidaat-kamerleden van VVD, D66, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks op te roepen nu een eerste stap te zetten. Deze partijen hebben allemaal in hun verkiezingsprogramma staan dat het minimumloon omhoog moet. Direct in het eerste debat na de verkiezingen dienen we een motie in om dit voor elkaar te krijgen. Ongeacht wat er tijdens de formatie gebeurt moet er een verhoging van het minimumloon komen. Kandidaat-kamerleden hoeven dus niet te wachten op de formatie maar kunnen zich nu al uitspreken om dat te steunen!

Ik steun deze oproep!